Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Záujmové aktivity 
> Záujmové krúžky
> Športové akcie
> Olympiády
> Súaže
> Súbor "BARÁNOK"
> Časopis "LE fan"

Záujmové krúžky

V tomto školskom roku sú otvorené nasledovné záujmové krúžky:

Názov krúžku ZameranieVeková kategória Vedúci krúžku
Biblický Biblická olympiáda - príprava 4.roč.ZŠ Mgr. Zuzana Darnadiová
Výtvarný Rozvoj kreativity a tvorivosti, práca s netradičnými technikami a materiálmi 1.st.ZŠ Mgr. Dana Babocká
Folklórny Folklórny súbor BARÁNOK 1. st. ZŠ Ing. Pavol Dubec
Turistický Vychádzky do prírody a okolia, pohybové hry 1.st. ZŠ Mgr. Janka Jankulová
Slovenský jazyk Príprava na Monitor a prijímacie pohovory 9.roč. Mgr. Eva Javoreková
Dramatický Nácvik scénok a divadla na kultúrne podujatia 2.st. ZŠ Mgr. Eva Javoreková
Pečenie, vareniePríprava jednoduchých pokrmov 2.st.ZŠ Mgr. Dagmar Kuššová
Strelecký Technika strežby, príprava na súaže3.-9. ročník Mgr. źubomír Hruboň
Matematický "Chcem by stredoškolák", príprava na Monitor a prijímacie pohovory 9. ročník Mgr. Iveta Jelenáková
Turistický Poznávanie regiónu 2.st.ZŠ Mgr. Magdaléna Krážovičová
Tvorivé písanie Tvorba časopisu LEfan 2.st.ZŠ Mgr. Henrieta Šabíková
Futbalový Technika a hra1.st.ZŠ Mgr. Milan Krajčovič

00025492 webdesign+hosting ibastudio.sk