Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
> Dokumenty
> Kontakty

Školský vzdelávací program

Každodenný život nás konfrontuje s vedomosťami o svete, či sa nám to páči, alebo nie. Nepýta sa, ako veľa vedomostí o svete máš, ale ako ich vieš použiť vo svoj prospech, v prospech ostatných ľudí, či celej spoločnosti.

„Učiť sa pre život, nie pre školu“ (Seneca)

Názov nášho školského vzdelávacieho programu je preto príznačný pre túto dobu, aj keď v skutočnosti je veľmi starý. Autorom výroku, ktorý sa stal naším cieľovým motívom, je rímsky filozof Seneca, taký vážený a múdry človek, že bol vybraný za učiteľa budúceho cisára Nerona. Niekedy v tejto dobe vznikla aj myšlienka, ktorá pretrvala vekmi a jej platnosť je neobmedzená – myšlienka o všestranne rozvinutej harmonickej osobnosti, schopnej vyrovnať sa s problémami doby.

V čase keď „materiálno“ valcuje mnohé duchovné hodnoty a princípy, aktívny pohyb a športovanie sa stáva viac výnimkou ako pravidelnou činnosťou a kniha je tá zaprášená vec v kúte, prichádza naša škola s programom, ktorý štátny vzdelávací program rozširuje o nasledovné predmety /pridávame aj stručný komentár/:

Uvedené informácie tvoria len zlomok /aj keď podstatný/zo školského vzdelávacieho programu našej školy. Preto, ak Vás predchádzajúce riadky zaujali a máte záujem dozvedieť sa o našom programe niečo viac, môžete si ho kompletný stiahnuť na tomto mieste. Ďakujeme za Váš záujem.

00025492 webdesign+hosting ibastudio.sk