Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
> Dokumenty
> Kontakty

Pracovníci školy

Vedenie
Riaditeľ školy Mgr. Miroslava Rebrová Učiteľstvo 1. stupňa, anglický jazyk pre ZŠ a SŠ
Zástupca riaditeľa Mgr. Henrieta Šabíková Prírodopis, zemepis
Pedagogickí pracovníci
2.ročník Mgr. Janka Jankulová Učiteľstvo 1.stupňa
1. a 3.ročník Mgr. Eva Báreková Učiteľstvo 1.stupňa
4.ročník Mgr. Dana Babocká Učiteľstvo 1.stupňa
5.ročník Mgr. Magdaléna Kráľovičová Prírodopis, ZPľV
6.ročník Mgr. Magdaléna Kráľovičová Prírodopis, ZPľV
7.ročník Mgr. Eva Javoreková Slovenský jazyk, Výtvarná výchova
8.ročník Mgr. Dagmar Kuššová Nemecký jazyk, Ruský jazyk
9.ročník Mgr. Ľubomír Hruboň Učiteľstvo 1.-5. ročník, Telesná výchova
Matematika Mgr. Iveta Jelenáková Matematika
Vychovávateľka ŠK Teréza Hupková  
Katechét Mgr. Zuzana Darnádiová  
Nepedagogickí pracovníci
Školník Jaroslav Nedelka  
Upratovačka Helena Dubajová
Blažena Nemcová
 
Vedúca ŠJ Terézia Rizeková  
Kuchárka Emília Obertášová  

00025493 webdesign+hosting ibastudio.sk