Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
> Dokumenty
> Kontakty

Niečo z histórie školstva v obci

Prvé zmienky o školstve v našej obci siahajú pred obdobie cisárovnej Márie Terézie (1713). Do roku 1740 učiteľ vyučoval vo vlastnom dome. Potom bola postavená škola s jednou triedou pre 50 žiakov s bytom pre učiteľa a záhradou. V roku 1819 bola vystavaná škola v strede dediny pri kostole (z nepálených tehál a slamenou strechou), ktorá rýchlo schátrala a tak v roku 1850 obec prenajala budovu v časti "Pivovar". V roku 1926 sa celá škola presťahovala do starého kaštieľa - Škribenského a stala sa majetkom obce. Od roku 1931 sa v škole postupne zriadili všetky triedy.

Začiatok novodobého školstva v obci môžeme datovať po ukončení 2. svetovej vojny. V roku 1948 bola v malom kaštieli zriadená deväťročná škola. V škole boli zriadené dve a neskoršie tri triedy s počtom 107 žiakov. V roku 1953 vyšiel nový školský zákon, ktorým sa zriadila jednotná osemročná škola. Žiaci sa zúčastňovali rôznych súťaží, spartakiád, nacvičovali aj divadelné hry a programy pre miestne oslavy.

V roku 1964 sa začalo s výstavbou novej školy, ktorá bola slávnostne otvorená 29.septembra 1965. Súčasťou areálu školy sa postupne stali aj pavilón s jedálňou, telocvičňa a park.

Počas existencie školstva v našej obci sa vystriedalo v náročnej práci pri výchove mladej generácie veľa ľudí. Niektorí v jej triedach prežili veľkú časť svojho života, vštepili žiakom veľa dobrého, takže si na nich s láskou spomíname aj dnes.

Riaditelia školy od roku 1948
Ladislav Feklačod 1948
František Zajvaldod 1950
Jozef Ruskood 1951
Imrich Bartaod 1960
Urban Kotoraod 1962
Jozef Majerčíkod 1968
Július Duchovičod 1974
Milan Kučerkaod 1989
Mgr. Ľubomír Hruboňod 1993
Mgr. Miroslava Rebrováod 2007

Spracované podľa výročnej publikácie "Lefantovce 1113-1998" vydanej OÚ Lefantovce, 1998
00025493 webdesign+hosting ibastudio.sk