Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
   - Priestor.vybavenie
   - Materiál.vybavenie
   - Životný priestor
   - Bezpečnosť,zdravie
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
> Dokumenty
> Kontakty

Škola

ZŠ Horné Lefantovce patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi MŠ SR. Škola sa nachádza v Nitrianskom kraji. Je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou, ktorá je spádovou oblasťou pre žiakov 2 obcí- Horné Lefantovce a Dolné Lefantovce.

Budova Základnej školy Horné Lefantovce sa nachádza v rozsiahlom areáli s trávnatými plochami a sadom. Areál je vysadený ihličnatými a listnatými stromami. K budove patrí aj telocvičňa s posilňovňou, hádzanárske a volejbalové ihrisko s asfaltovým povrchom a škvárová bežecká dráha.

Samotná budova ZŠ je trojpodlažná, 14-triedna , v súčasnosti sa vyučuje v 8 triedach, ostatné sa využívajú ako : jazyková učebňa, učebňa informatiky, školské dielne, školský klub a riaditeľňa so zasadačkou, kabinet zemepisu a didaktickej techniky.

Budova školy ZŠ Horné LefantovceBudova školy ZŠ Horné LefantovceTrieda 2. ročníkaPočítačová učebňaŠkolská jedáleňTelocvičňaŠkolské ihrisko a športový areál
Fotografie: ing. Ivan Babocký

Od 1.mája 2002 je ZŠ Horné Lefantovce na základe zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nitre rozpočtovou organizáciou. Organizácia zlučuje základnú školu, školskú jedáleň a školský klub detí.

Jedáleň

50 m od hlavnej školskej budovy sa nachádza školská jedáleň s vlastnou kuchyňou a kapacitou 120 žiakov. Súčasťou budovy jedálne sú aj priestory materskej školy.

Telocvičňa

100 m od hlavnej školskej budovy stojí školská telocvičňa s rozmermi ihriska 50 x 25 m. Na ihrisku s palubovkou je možné hrať štandardné loptové hry (basketbal, volejbal, hádzanú, sálový futbal a pod.). Telocvičňa je tiež vybavená gymnastickým náradím. Súčasťou budovy sú samozrejme šatne a sociálne zariadenia.

Školské ihrisko

Za telocvičňou (70 m) sa nachádza školské ihrisko s asfaltovou hracou plochou, 100 m dlhou bežeckou dráhou a doskočiskom pre skoky do diaľky. Na ploche ihriska je možné hrať mini futbal, volejbal, nohejbal, tenis, hádzanú a pod.

00025492 webdesign+hosting ibastudio.sk